برچسب: گنج

نماد خروس در گنج یابی 0

نماد خروس در گنج یابی

نماد خروس در گنج یابی چه تفسیری دارد؟ دوستان مهندسی ساخت مکانهای عبادتگاهی ونذرگاهی درباستان شبیه به مکانهای نذرگاهی امروزه بود یعنی مثل امروزه که یک مکان نذرگاهی مقبره یک سید یا… که وجود...

تخریب آثار باستانی 0

تخریب آثار باستانی به دست صاحبان اراضی به منظور رفت و آمد گنج پژوهان

از تخریب آثار باستانی جدا خودداری فرمایید خیلی از مواقع انسانهایی که علامتی را پیدا می کنند برای اینکه دیگران آن را نبینند و دستشان به گنج نرسد، دست به از تخریب آثار باستانی و...

لیست قیمت فلزیاب